BẢNG KẾT QUẢ HỒ SƠ CẦN TRA CỨU  
Mã hồ sơ  271209043120001 
Người nộp   
Chủ hồ sơ  Trần Đình Thụy  Số CMT   
Địa chỉ  Cẩm Lĩnh - Ba Vì - Hà Nội 
Tên hồ sơ  Đăng ký thế chấp bằng giá trị quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 
Loại thủ tục   
Tài liệu hồ sơ  bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân ; Bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu ; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ; Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp ; Hợp đồng thế chấp đã công chứng hoặc chứng thực ; Biên bản định giá tài sản thế chấp 
Ngày nhận hồ sơ  30/07/2012  Hạn trả  03/08/2012 
Trạng thái hồ sơ  Phòng một cửa 
Kết quả giải quyết   
Kết quả giải quyết  Chưa xử lý. 
Ghi chú   
 

XIN MỜI NHẬP MÃ SỐ CẦN TRA CỨU
(bạn nhập xong mã số hồ sơ nhấn phím Enter sẽ có kết quả như Form dưới)
Mã hồ sơ    (Nhập mã số đã nhận được xin đừng nhập dấu *)